Inleiding scheidingsmethoden

Voor je ligt het dictaat dat hoort bij de module scheidingsmethoden. In deze module wordt aandacht besteed aan een aantal scheidingsmethoden gebaseerd op fysische processen. Deze scheidingsmethoden kom je zowel in de chemie, biologie en natuurlijk de fysica tegen.

Wat is nu eigenlijk een fysisch (scheidings)proces en wat is het verschil met een chemisch proces? Van een fysisch proces wordt gesproken als de materialen die het proces ondergaan maar tijdelijk veranderen. Als een mengsel van water en alcohol wordt verhit gaat het verdampen. Tengevolge van de verschillende kookpunten zal alcohol bij een lagere temperatuur verdampen dan het water. Het mengsel kan op deze manier gescheiden worden. Als zowel het water en de alcohol weer afgekoeld zijn en bij elkaar gevoegd worden, ontstaat het oorspronkelijke mengsel. De verandering is maar tijdelijk geweest. Bij een chemisch proces, of een chemische reactie, is de verandering die de materialen ondergaan niet tijdelijk.

Algemeen geldt dat fysische processen gebruikt kunnen worden om mengsels te scheiden. Chemische processen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om moleculen en atomen te ontleden. In deze module wordt ingegaan op het gebruik van fysische processen om mengsels te scheiden.

Zowel in de chemie als in de biologie is het van belang om een aantal veel gebruikte scheidingsmethoden goed te kunnen gebruiken. Het scheiden van stoffen is bijvoorbeeld nodig om een stof goed te kunnen detecteren of om een zuivere stof in handen te krijgen. In deze module voer je daartoe zelf enkele scheidings- en/of zuiveringsmethoden uit en wordt er zowel in de theorie als praktijk nagegaan welke factoren hierbij van belang zijn.

De volgende onderwerpen zullen hierbij aan bod komen: sublimatie (H6), herkristallisatie (H7), destillatie (H8) en extractie (H9).


 

vorige pagina volgende pagina

   
     
home
Deze website is gemaakt door Oxbo

Scheidingsmethoden in de organische chemie