Inhoudsopgave scheidingsmethoden

 

Inleiding    

Inhoudsopgave

 
  Inleiding  
     
Sublimatie    

Inleiding

 
  Theorie  
  Theorie dl 1
    Theorie dl 2
  Vriesdrogen  
  Opgaven  
  Pdf file sublimatie  
     
(Her)kristallisatie    
Inleiding  
  Theorie  
  Toelichting bij stappen  
  Keuze van een geschikt oplosmiddel
    Het oplossen van het monster
    Filtratie
    Herkristallisatie
    Wat doen als er geen kristallen vormen?
    Het verzamelen van kristallen
    Het drogen van kristallen
  Opgaven  
  Pdf file Herkristallisatie  
     
Destillatie    
Destillatie bij gewone druk  
  Inleiding
    Theorie enkelvoudige destillatie
    Theorie fractionele destillatie
    Azeotropen
    Opstelling bij destillatie: enkelvoudig
    Opstelling bij destillatie: fractioneel
  Vacuumdestillatie  
    Theorie
    Opstelling
  Stoomdestillatie  
    Theorie
    Opstelling
  Opgaven  
  Pdf file destillatie  
     
Extractie    
Inleiding  
  Vast-vloeistof extractie  
  Inleiding
    Soxhlet
    Randall
  Vloeistof-vloeistof extractie  
  Inleiding
    Wat lost waar in op?
    Zuur-base extracties
    Enkele definities
    Enkele praktische tips
    De verdelingscoefficient
  Pdf file extractie  
     
Links    
     
     
Online dicaten pdf    
Sublimatie  
  Herkristallisatie  
  Destillatie  
  Extractie  

   
     
home
Deze website is gemaakt door Oxbo

Scheidingsmethoden in de organische chemie