vervolg 8.1.4

Veiligheid
Destillatie moet altijd worden gestopt voordat de kolf compleet droog is. Als er geen vloeistof in de kolf meer aanwezig is, die de warmte nodig voor het verdampen opneemt, gaat de temperatuur in de kolf zeer snel omhoog. Veel vloeistoffen, vooral ethers en alkenen bevatten peroxides. Dit zijn zeer explosieve stoffen als ze in geconcentreerde concentraties voorkomen. En deze kunnen door de destillatie in de destillatiekolf ontstaan! Conclusie: stop op tijd met destilleren!

Een in bedrijf zijnde opstelling mag nooit onbeheerd worden achtergelaten.

Merk je pas nadat je de vloeistof bijna aan de kook hebt gebracht dat je de kooksteentjes bent vergeten, dan kun je deze niet zomaar ineens bij de verwarmde vloeistof gooien. Het toevoegen van de kooksteentjes zou namelijk net voldoende kunnen zijn om de vloeistof ineens te laten koken. Hierdoor zou de vloeistof kunnen gaan spatten doordat kookvertraging is opgetreden. Remedie: eerst de vloeistof wat laten afkoelen, dan pas de vergeten kooksteentjes toevoegen.

 

8.1.4.2 Fractionele destillatie

Maak bij fractionele destillaties gebruik van een daarvoor geschikte fractioneerkolom voorzien van een destillatie-opzet of maak gebruik van een vigreux. Een vigreux is een vigreux-kolom en destillatie opzetstuk ineen. Hoe een destillatie opstelling er uitziet voor fractionele destillaties is te zien in figuur 8.9. Verder wordt de fractionele destillatie opstelling op dezelfde manier opgebouwd als beschreven is bij de enkelvoudige destillatie.

Destilleer langzaam! Bij deze techniek is het vaak nodig dat de kolom wordt geïsoleerd met behulp van aluminiumfolie en/of glaswol. Vervang de opvangkolf iedere keer nadat er een significante temperatuursverandering is opgetreden. Maak eventueel gebruik van een spin voorzien van meerdere kleine kolfjes waarmee door het slijpstuk te draaien steeds een andere opvangkolf kan worden gekozen. In figuur 8.12a is aan het eind van de koeler een spin bevestigd.


Figuur 8.9. Opstelling voor het gebruik van fractionele destillaties. Elk deel dat mogelijk zou kunnen vallen moet worden voorzien van een klem. Slijpstukken moeten worden voorzien van een zeer dun laagje vet.

vorige pagina volgende pagina

   
     
home
Deze website is gemaakt door Oxbo

Scheidingsmethoden in de organische chemie