1 Inleiding polymeerchemie

1.1 Inleiding

1.1.1 Inleiding en verantwoording
Polymeren, vaak aangeduid als plastics of kunststoffen, zijn zeer grote moleculen die
ontstaan door het aan elkaar koppelen van een groot aantal kleine, meestal identieke
moleculen, de zogenaamde monomeren. Zie figuur 1.1. Bij dit polymerisatieproces
ontstaan, uitgaande van vaak vloeibare of gasvormige monomeren, vaste stoffen met
zeer interessante materiaaleigenschappen.
De zeer goede bestendigheid van vele kunststoffen tegen de meest uiteenlopende
gebruiksomstandigheden hebben er toe geleid dat er vele toepassingen van kunststoffen
in het dagelijkse leven zijn. Enkele voorbeelden: schoenzolen, surfplanken, sheets,
multomappen, skischoenen, hartkleppen, supersterke aramidevezels in hijskabels en
kogelvrije vesten, vuilniszakken en polystyreenschuim als verpakkingsmateriaal.

Figuur 1.1 Van monomeer naar polymeer via polymerisatie.

In dit dictaat wordt ingegaan op de twee verschillende typen polymerisatiemechanismen
die er zijn: polyadditiereacties en polycondensatiereacties. Ook wel met ketengroei en
stapgroeipolymerisatie aangeduid. De additiemechanismen van vrije radicaal-,
kationische-, anionische- en coördinatiepolymerisaties en de diverse kinetische aspecten
daarvan worden bestudeerd.
De synthese van een aantal veel gebruikte polymeren zal worden besproken.
Gekeken
wordt naar de relatie tussen chemische structuur en producteigenschappen zoals
resterende chemische reactiviteit, elasticiteit, thermoplastisch en thermohardend
karakter. Verder zullen enkele belangrijke productieprocessen voor de bereiding van
polymeren aan de orde komen.

1.1.2 Leerdoelen

Indien je het dictaat polymeerchemie goed doorgenomen hebt:

  • ken je de basisbegrippen op het gebied van polymeerchemie zoals: thermoharder, thermoplast, kop-kop een kop-staart addities, isotactische-, syndotactische- en atactische polymeren.
  • kun je voor polycondensatie- en polyadditiereacties aangeven welke producten ontstaan uitgaande van de behandelde monomeren en omgekeerd.
  • kun je de mechanismen uitschrijven voor radicaal-, kationische en anionische polymerisaties
  • ken je de karakteristieke verschilpunten tussen polycondensatie en polyadditiereacties.
  • kun je de polymerisatiegraad berekenen voor gegeven samenstelling/aanwezigheid van verontreinigingen enz.
  • ken je de belangrijkste principes van de copolymerisatiereacties.
  • ken je de coördinatie polymerisatie volgens Ziegler-Natta en de globale opbouw van het polymerisatiesysteem.
  • ken je de diverse polymerisatietechnieken zoals massapolymerisatie, oplossingspolymerisatie, suspensiepolymerisatie, emulsiepolymerisatie .
  • weet je wat de voor- en nadelen van deze polymerisatietechnieken zijn.

 

vorige pagina volgende pagina

   
     
home
Deze website is gemaakt door Oxbo

Polymeerchemie